سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خورشید آل یاسین ...
 
ثامن تم

 

« احساس کردم شاید دوباره گذاشتن این پست نیاز باشه بنابراین بعد از یک سال و چهار ماه از گذاشتنش در این وبلاگ دوباره با عنوان پست مجدد در اختیارتون گذاشتم خوندنش خالی از لطف نیست پس لطفا حتما بخونیدش »

 

قرآن می گه یعقوب واسه یوسف گریه می کرد ، در صورتی که یعقوب می دونست یوسفش کجاست ، می دونست سالمه ، می دونست درکاخ ، می دونست مشکل نداره ، پیغمبرخدا بود می دونست و گریه می کرد. اون موقع ما که نمی دونیم یوسف فاطمه کجاست چقدر باید گریه کنیم؟ ما که باید بیشتر از یعقوب گریه کنیم. کی آدرس مهدی رو بلده بگه؟ کجاست پسر فاطمه؟ آقا کجایی؟ سخته بر من حجة ابن الحسن همه رو ببینم تو رو نبینم،اشکاتونو برای پسر فاطمه بریزید،مهدی غریبه ، مظلومه ، برا یوسف زهرا گریه کنید، قرآن داره بامثال یوسف و یعقوب یاد ما میده ، یکی از وظایف ما اینه که گریه هامون بیمه مهدی فاطمه بشه ، برای فرج دعاکنید.

امام زمان میگه اگه تو به یاد من باشی منم به یادتوأم ، اگه تو برای فرج من دعا کنی منم واسه سلامتی تو دعا می کنم.

اگه کسی ازمن بپرسه ازحسین «ع» غریب تر کیه؟ میگم از حسین «ع» غریب تر مهدی زهراست. دلیلم دارم ، من عرضم اینه حسین سیدالشهداست درست ، به مظلومیت شهیدش کردن درست ، اما حسین «ع» یه اباالفضل داشت ، عباس امام زمان کیه؟ حسین «ع» یه علی اکبر داشت ، علی اکبرامام زمان کیه؟ حسین «ع» قاسم داشت ، جعفر داشت ، کیه قاسم و جعفر امام زمان؟ کیو داره حجة ابن الحسن؟ دلشو خوش کی کرده؟ دلشو خوش منو تو کرده؟ منو تو عباسیم واسه امام زمان؟این یه استدلال ...

استدلال دوم :
از پیغمبر تا تولد امام زمان 255 سال طول کشید با اول امامت حضرت مهدی (عج) 260 سال سیزده معصوم مظلومیتشون همه باهم 260 سال طول کشید اما امام زمان به تنهایی 1176 سال غریبه ، تو رو به خدامهدی ازامام حسین مظلوم ترنیست؟
کسی دیگه به فکر امام زمان هست؟ 24 ساعت ازهمین یک شبانه روزت گذشت ازدیشب تا حالا چند بار به فکر امام زمان پسر فاطمه بودی؟ امام زمان دلشو خوش منو تو بکنه؟ خبر داری امام زمان پیغام داده؟
یکی ازعلما سیزدهم ماه رمضان خدمت آقا رسید میگه دیدم چشمای آقا کوچیک شده ، زیر چشمای آقا کبود شده گفتم آقا چرا به این روز افتادی؟
فرمود : از بس  شیعه هام گناه میکنن. من ازدست شیعه هام به این روز افتادم، من ازسنی ها توقع ندارم ، من از زرتشتی ها و بهایی ها و مسیحی ها و یهودی ها توقع ندارم ، من از بودایی ها و هندوها توقع ندارم از بچه شیعه های خودم توقع دارم.
شماکه معتقدید یابن الحسن می گید شما چرا گناه می کنید؟ شما چرا چشماتون آلوده شده؟ شماچرا شکم هاتون پر از گناه شده؟ شما چرا با گناهاتون قلب مهدی رو می شکنید؟ شما چرا رباخور و نزول خور شدید؟ شما چرا اینقدر آمار طلاقت بالا رفته؟ شما چرا آبرو من امام زمان رو تو دنیا می برید؟ امام زمان از دست منو تو دلش خونه نه ازدست سنی ها ، نه ازدست بهایی ها ، اونا که مال امام زمان نیستن؟ اونا که اصلا کاری باحجة ابن الحسن ندارن. امام زمان می گه هِی میگی یابن الحسن گناه می کنی؟
آقا فرموده بود مردم گناه می کنن من شب تا صبح باید گریه کنم بگم خدایا به من مهدی ببخشش ، این گریه کن حسین منه ، این مشکی پوش حسین منه ، این واسه مادر کتک خورده من گریه کرده ، بخاطر گریه هاش خدایا ببخشش.
من همش باید واسطه بشم عذاب نیاد واسه شما مهدی واسه ما گریه می کنه چرا ما واسه مهدی گریه نکنیم؟
جوانی که دیگه تفکر نماز تو ذهنش نیست این جوان می تونه بگه من شیعه ی امام زمان هستم؟
جوانی که نه اهل نماز ، نه اهل خداست ، نه اهل تحجّد ، خودشو شیعه ی مهدی می دونه این قلب امام زمان رو تیکه تیکه نمی کنه؟
دختر شیعه که با مانتو تنگ میاد بیرون چادرفاطمه روگذاشته کنارحالام که دیگه مانتو تمام شد با بلوز و شلوار دارن میان توجامعه جلو نامحرم ها راه میره ، دختری که تاچشمش میوفته به یه جوان نیشش تا بناگوش باز می شه با چشماش داره هرزگی می کنه این دخترشیعه قلب مهدی روتیکه تیکه نمی کنه؟
زنی که هفت قلم آرایش کرده تو مجلس نامحرم میاد این سیلی به حجة ابن الحسن نمی زنه؟
امام زمان از دست کی دلش خونه؟
از دست مسیحی ها ، یهودی ها؟
یا چهار تاشیعه مثه منو شما؟
جدیدا نماز می خونن نه یه قنوتی نه یه دعافرجی ، هیچ هیچ به کجا؟
اونا که نماز می خونن نمازشون بوی امام زمان نمی ده. شما برو آمار نذرها رو ببین چند تا سفره پهن می کنن واسه فرج امام زمان چند تا سفره پهن می کنن واسه اینکه خونه دار بشن ، قرضشون ادابشه ، ماشین داربشن ، بچه داربشن ، خودت که دعا می کنی چندتاش برای حجة ابن الحسن هست؟ 
امام زمان تو این دل ما غریبه ، تو خونه ی ما غریبه ، بچه کوچیکتو دعا فرج یادش دادی؟
 شعرای تلویزیون رو همه رو حفظه ، تمام خواننده هارو می شناسه بچه ات ، تمام هنرپیشه هارو می شناسه ، تمام فوتبالیست هارو می شناسه ، همه برنامه هارو می دونه شنبه کانال یک چی داره؟ دوشنبه چی داره؟ کدوم سریال کی پخش می شه؟ همه حواس ها رفته توی این قوطی جادو.
ولی بچه ات خبرداره اسم امام زمان چیه؟ قراره کی بیاد؟ چرانمیاد؟ اینقدر که سریال هارو دنبال می کنی ببینی این سریال بعدش چی می شه وقتی هم نبینی ازصدتامی پرسی دیشب من خوابم برد نتونستم ببینم پرسیدی این جمعه چه خبر؟ به اندازه یه سریال واسه حجة ابن الحسن ارزش قائلی؟ به اندازه یه مسابقه ی فوتبال که چند چند شد و کی برد و کی باخت به اندازه یه توپ فوتبال واسه امام زمانت ارزش قائلی؟ چه کارکردی برای امام زمانت؟ مگه شیعه نیستی؟ ازکی سوال کردی؟ پیش کی رفتی؟ چندسالته؟  20سال ،30 سال ،40 سال ، 50سال؟ چندساله امام زمانتو نمی دونی کجاست؟ کجادنبالش گشتی؟ کی رفتی بپرسی پسرفاطمه کجاست؟ چرا دلامونو دادیم به دنیا؟ خالی کردیم دلمونو ازعشق مهدی فاطمه؟
می دونی ما چوب کجارومی خوریم؟ ماچوب اینو می خوریم که زیکزاکی حرکت می کنیم صاف نیستیم ، روضه میریم گریه می کنیم ، عروسی میریم می رقصیم ، باعرق خورمی شینیم خوش وبش می کنیم ، بانمازشب خون می شینیم التماس دعامی گیم یه رنگ نیستیم بخاطر همینه چوب می خوریم ، یه رنگ باش یه جور باش خودتو دست یکی بده ، امام زمانی باش ، امام زمانی که شدی رفیقاتو امام زمانی انتخاب می کنی ، قیافتو امام زمانی درست می کنی ، نگاهاتو امام زمانی تنظیم می کنی ، حرفاتوامام زمانی قرارمی دی ، سرسفره امام زمان می شینی ، کارات کارهای امام زمانی می شه.
ما همه رو می خوایم داشته باشیم تو دانشگاه باچشم چرونه رفیقیم ، باساقی دانشگاه رفیقیم، با اونی که فیلم مبتذل واسه بقیه جورمی کنه سلام علیک داریم ، با بسیجی دانشجو هم رفیقیم ، بابچه فرهنگی هاشم رفیقیم ، بامومناشم رفیقیم ، هم برای پارتی هاش میریم هم برای دعاکمیلش میریم هم اینورمیریم هم اونور میریم واسه همینه رشد نمی کنیم یه رنگ باش یه جورباش یازنگی زنگ یا رومی روم وَاِلا به هیچ جا نمی رسیم.

 پنج شنبه 90/6/17 .:. 10:37 صبح .:. منتظرالمهدی «عج» .:. نظردست نوازش تو که بر سر بود از بدو تولد ، امام این سر من سر نبود که بفهمد دستی بالای سر دارد که نوازشش وجود را چنین و چنان استقامت می بخشد که تکیه کند به وجود بلند قامتت و فریاد برآورد :

« اهل عالم؛
اگر شما عمری به دنبال عشق گمشده بودید من هجده بهار است به عشقم رسیده ام ... »

اما افسوس ...
افسوس که حالا باید اقرار کنم که وجودت را و گرمی حضورت را و نوازش دستانت را چنان سرسری گرفتم که حال فقط می توانم فریاد کشم:

« اهالی زمین و آسمان؛
من بهاری در زندگی ندیده ام و آنچه از مقابل چشمانم هرسال عبور کرده خزان دوریش بوده و خزان و خزان و ... »

حالا به جای شادی از آن که در هجده بهار هجده بار بهار را دیده ام بگویم هجده بهار آمد و هجده بار گذشت و هجده بار ندیدمش ...

بهار زندگی من! یاد داری گفتی تو باش من هم هستم؟ ...
ببخش که همیشه تو بودی و من نبودم ...
ببخش که عادت کرده ام به خلف و وعده و ترک عادت هم برایم ...
ببخش که تو نفس به نفس آقایی کردی و با من بودی ولی من ...

راستی عزیزدل ...
به چه چیز من دلخوشی که مانده ای کنارم ؟ که دقیقه به دقیقه حضورت را حس می کنم؟ که ...
امشب آقا دلم با توست ... گوشم با توست
حواسم با توست ... کاش ...
کاش نگاهم نیز به روی تو بود ...

آقا ؛


بوی بهار می آید ...


پنج شنبه 90/6/3 .:. 10:1 صبح .:. منتظرالمهدی «عج» .:. نظر
.: Weblog Themes By SamenTheme :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
طراح قالب
ثامن تـــم
امکانات وب


بازدید امروز: 110
بازدید دیروز: 109
کل بازدیدها: 249178

دانلود آهنگ جدید